Privacybeleid

  • Vennootschap: La Bérarde snc
  • Handelsbenaming: Kongor
  • Maatschappelijke zetel: Rue Maurice Ney 2 B – 5521 Serville
  • Telefoon: 00 32 82 22 36 91
  • Ondernemingsnummer: 0.834.120.915
  • RP: Dinant

La Bérarde snc (verder “Kongor”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit document vormt het algemeen beleid van Kongor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is La Bérarde snc, Rue Maurice Ney 2 B, 5521 Serville. Voor alle vragen over ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via info@kongor.be.

Wanneer verzamelt en verwerkt Kongor uw gegevens?

Kongor verzamelt uw gegevens wanneer u een online-bestelling plaatst via onze website en verwerkt uw gegevens bij het uitvoeren van een bestelling. Ook wanneer u op enige andere wijze (bv per telefoon) een bestelling plaatst zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Kongor?

Kongor verzamelt en verwerkt uw gegevens die u ons naar aanleiding van een bestelling meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Bij een bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Kongor uw gegevens?

Kongor verzamelt en verwerkt uw gegevens voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden uitsluitend intern verwerkt. Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is het geval wanneer Kongor hiertoe wettelijk wordt verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij Kongor gegevens op te vragen.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Kongor voor directe marketingdoeleinden, zoals geïnformeerd worden over nieuwe publicaties van Kongor.

Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van nieuwe publicaties van Kongor, kan u dit melden via info@kongor.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kunt steeds de gegevens die Kongor over u verwerkt, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@kongor.be.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Kongor uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Kongor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Door het gebruiken van deze site, gaat u akkoord met het privacy-beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in dit document.

Laatst gewijzigd op 16 december 2018